Last updated: 19 December, 2019

ข้อตกลงการใช้งาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ X-Ray ICT & Consulting Co. Ltd. เราดูแลเว็บไซต์นี้เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าชมและลูกค้าของเรา โดยการใช้เว็บไซต์ของเราคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานดังต่อไปนี้ โปรดอ่านข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างละเอียด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้คุณไม่ควรตรวจสอบข้อมูลหรือใช้ผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์นี้

1. การยอมรับข้อตกลง
คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้ (“ ข้อตกลง”) เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา (“ เว็บไซต์”) ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดและเฉพาะระหว่างเราและคุณและแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้หรือร่วมสมัยการรับรองการรับประกันและความเข้าใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไซต์เนื้อหาเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดทำโดยหรือผ่านเว็บไซต์และเรื่องของ ข้อตกลงนี้. เราอาจแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ข้อตกลงล่าสุดจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์และคุณควรตรวจสอบข้อตกลงนี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์


2. ทรัพย์สินทางปัญญา; สิทธิ์การใช้งาน จำกัด สำหรับผู้ใช้
วัสดุและบริการในเว็บไซต์นี้รวมถึงการเลือกและการจัดการสามารถได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรและ / หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และการใช้เนื้อหาหรือบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เว็บไซต์นี้อาจละเมิดกฎหมายดังกล่าว และข้อกำหนดการใช้งาน ยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ บริษัท เอ็กซ์เรย์ ไอซีที แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด และซัพพลายเออร์ของ บริษัท ไม่ได้ให้สิทธิ์อย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยในการใช้วัสดุและบริการ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอกเผยแพร่เฟรมดาวน์โหลดส่งต่อดัดแปลงให้เช่าเช่าซื้อให้ยืมขายมอบหมายแจกจ่ายใบอนุญาตใบอนุญาตวิศวกรย้อนกลับหรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบตามไซต์วัสดุหรือบริการของ บริษัท หรือการเลือกและการจัดการของพวกเขายกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้ นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่ใช้การขุดข้อมูลหุ่นยนต์หรือวิธีการรวบรวมและสกัดข้อมูลที่คล้ายกันในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์

3. ลิขสิทธิ์
เนื้อหา, องค์กร, กราฟิก, การออกแบบ, เสียง, ภาพเคลื่อนไหว, วิดีโอ, การรวบรวม, การแปลแม่เหล็ก, การแปลงดิจิตอลและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์สามารถได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงทรัพย์สินทางปัญญา) . คุณคัดลอกแจกจ่ายใช้หรือเผยแพร่โดยคุณในเรื่องดังกล่าวหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 4 เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด คุณไม่ได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าของเนื้อหาเอกสารหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ดูผ่านเว็บไซต์ การโพสต์ข้อมูลหรือวัสดุบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ใด ๆ ในข้อมูลและวัสดุดังกล่าว

4. เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าโลโก้และเครื่องหมายบริการ ("เครื่องหมาย") ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ X-Ray ICT & Consulting Co. Ltd. หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก X-Ray ICT & Consulting Co. Ltd. หรือบุคคลที่สามที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมาย

5. การใช้ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบที่มีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์และ / หรือสิทธิบัตรของ X-Ray ICT & Consulting Co. Ltd. และ / หรือซัพพลายเออร์ การใช้ซอฟต์แวร์ถูกควบคุมโดยข้อกำหนดการใช้งานที่มาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ดังกล่าว ข้อกำหนดดังกล่าวมีไว้เพื่อการตรวจสอบและรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิงนี้ คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มาพร้อมหรือรวมข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเว้นแต่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งาน หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดดังกล่าวคุณจะไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ ไม่มีข้อตกลงใบอนุญาตที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์การใช้ซอฟต์แวร์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน คุณยอมรับว่าคุณจะไม่แยกส่วนประกอบทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ที่มีอยู่บนไซต์

6. ข้อจำกัด สิทธิ์ในการใช้
การดูพิมพ์หรือดาวน์โหลดเนื้อหากราฟิกแบบฟอร์มหรือเอกสารใด ๆ จากไซต์ถือเป็นการอนุญาตแบบ จำกัด และไม่ จำกัด สิทธิ์ให้คุณใช้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อการเผยแพร่การแจกจ่ายการมอบหมายใบอนุญาตการขายการเตรียมการ ของงานดัดแปลงหรือการใช้งานอื่น ๆ ไม่มีส่วนใดของเนื้อหาแบบฟอร์มหรือเอกสารใด ๆ ที่จะทำซ้ำในรูปแบบใด ๆ หรือรวมไว้ในระบบการดึงข้อมูลใด ๆ อิเล็กทรอนิกส์หรือกลไกอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวของคุณ (แต่ไม่ใช่เพื่อการขายต่อหรือแจกจ่ายซ้ำ) ที่ปรึกษา จำกัด X-Ray ไอซีทีและ บริษัท ที่ปรึกษา จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตในการดูดาวน์โหลดและพิมพ์ X-Ray ไอซีทีแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด เนื้อหาและเนื้อหาผู้ใช้ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้ทุกที่ เวลาและการใช้งานดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อได้รับแจ้งจาก X-Ray ICT & Consulting Co. Ltd สิทธิ์ที่คุณได้รับนั้นเป็นสิทธิ์การใช้งานและไม่ใช่การถ่ายโอนชื่อ

6. ข้อจำกัด สิทธิ์ในการใช้
การดูพิมพ์หรือดาวน์โหลดเนื้อหากราฟิกแบบฟอร์มหรือเอกสารใด ๆ จากไซต์ถือเป็นการอนุญาตแบบ จำกัด และไม่ จำกัด สิทธิ์ให้คุณใช้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อการเผยแพร่การแจกจ่ายการมอบหมายใบอนุญาตการขายการเตรียมการ ของงานดัดแปลงหรือการใช้งานอื่น ๆ ไม่มีส่วนใดของเนื้อหาแบบฟอร์มหรือเอกสารใด ๆ ที่จะทำซ้ำในรูปแบบใด ๆ หรือรวมไว้ในระบบการดึงข้อมูลใด ๆ อิเล็กทรอนิกส์หรือกลไกอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวของคุณ (แต่ไม่ใช่เพื่อการขายต่อหรือแจกจ่ายซ้ำ) ที่ปรึกษา จำกัด X-Ray ไอซีทีและ บริษัท ที่ปรึกษา จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตในการดูดาวน์โหลดและพิมพ์ X-Ray ไอซีทีแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด เนื้อหาและเนื้อหาผู้ใช้ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้ทุกที่ เวลาและการใช้งานดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อได้รับแจ้งจาก X-Ray ICT & Consulting Co. Ltd สิทธิ์ที่คุณได้รับนั้นเป็นสิทธิ์การใช้งานและไม่ใช่การถ่ายโอนชื่อ

7. การแก้ไขการลบและการแก้ไข
เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือลบเอกสารข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์

8. การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและระงับเราและหุ้นส่วนทนายความพนักงานและ บริษัท ในเครือของเรา (เรียกรวมกันว่า“ ภาคีพันธมิตร”) ซึ่งไม่เป็นอันตรายจากความรับผิดการสูญเสียการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล การใช้งานเว็บไซต์

9. ไม่สามารถโอนถ่ายได้
สิทธิ์ของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ไม่สามารถถ่ายโอนได้ รหัสผ่านหรือสิทธิ์ที่ให้ไว้กับคุณเพื่อรับข้อมูลหรือเอกสารไม่สามารถถ่ายโอนได้

10. ขอสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ข้อมูลจากหรือผ่านเว็บไซต์มีให้“ ตามที่เป็น”“ ตามที่มีให้” และการรับประกันทั้งหมดความเหมาะสมหรือโดยนัยจะถูกปฏิเสธ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ) ข้อมูลและบริการอาจมีข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดปัญหาหรือข้อ จำกัด อื่น ๆ เราและ บริษัท ในเครือของเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้ข้อมูลหรือบริการใด ๆ ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเราและฝ่ายพันธมิตรของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางกฎหมายความเสียหายพิเศษความเสียหายโดยบังเอิญหรือโดยบังเอิญ (รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความสูญเสียทางธุรกิจ การทำสัญญาการละเมิดการรับประกัน TORT (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดแม้จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว การตั้งชื่อความเสียหายข้างต้นนั้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของพื้นฐานของการต่อรองระหว่างเรากับคุณ เว็บไซต์นี้และข้อมูลจะไม่ถูกจัดเตรียมให้โดยไม่มีข้อ จำกัด ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าทางปากหรือลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจากเราผ่านเว็บไซต์จะสร้างการรับประกันตัวแทนหรือรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงนี้
ความรับผิดชอบหรือความรับผิดทั้งหมดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากไวรัสที่อยู่ภายในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบหรือเอกสารถูกปฏิเสธ เราจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเรา ความรับผิดสูงสุดของเราที่มีต่อคุณภายใต้สถานการณ์ทั้งหมดจะเท่ากับราคาซื้อที่คุณจ่ายสำหรับสินค้าบริการหรือข้อมูลใด ๆ

11. การใช้ข้อมูล
เราขอสงวนสิทธิ์และคุณอนุญาตให้เราใช้และมอบหมายข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์โดยคุณและข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในลักษณะใด ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

12. บริการของบุคคลที่สาม
เราอาจอนุญาตให้เข้าถึงหรือโฆษณาเว็บไซต์ร้านค้าบุคคลที่สาม (“ ร้านค้า”) ซึ่งคุณอาจซื้อสินค้าหรือบริการบางอย่าง คุณเข้าใจว่าเราไม่ได้ดำเนินการหรือควบคุมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ร้านค้านำเสนอ ร้านค้ามีหน้าที่รับผิดชอบทุกด้านของการประมวลผลคำสั่งการปฏิบัติตามการเรียกเก็บเงินและการบริการลูกค้า เราไม่ใช่ฝ่ายที่ทำธุรกรรมระหว่างคุณกับผู้ขาย คุณยอมรับว่าการใช้ร้านค้าดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียวและไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นโดยเราแสดงถึงโดยนัยหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ความเหมาะสมหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมระหว่างคุณและผู้ค้าหรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา

13. นโยบายผู้ขายบุคคลที่สาม
กฎนโยบายทั้งหมด (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) และขั้นตอนการดำเนินงานของพ่อค้าจะนำไปใช้กับคุณในขณะที่อยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณให้แก่พ่อค้า เราและร้านค้าเป็นผู้รับจ้างอิสระและไม่มีฝ่ายใดมีอำนาจในการมอบอำนาจหรือผูกพันใด ๆ ในนามของอีกฝ่าย

14. นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

15. การชำระเงิน
คุณรับรองและรับประกันว่าหากคุณกำลังซื้อบางอย่างจากเราหรือจากร้านค้าที่ (i) ข้อมูลเครดิตใด ๆ ที่คุณให้เป็นความจริงและครบถ้วน (ii) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยคุณจะได้รับการยกย่องจาก บริษัท บัตรเครดิตของคุณและ (iii) คุณ จะชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในราคาที่โพสต์รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อ

16. นโยบายการคืนเงิน
Rego สร้างขึ้นเพื่อทำให้คุณมีความสุขและเราสำรองข้อมูลไว้กับนโยบายการคืนเงินของเรา หากคุณไม่พอใจกับแพลตฟอร์มและบริการของเราเพียงติดต่อเราภายใน 30 วันนับจากวันที่ชำระเงินของคุณและเราจะคืนเงินให้คุณ แม้ว่าเราหวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น แต่เราจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

17. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาความถูกต้องหรือความคิดเห็นที่แสดงในเว็บไซต์ดังกล่าวและเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่ถูกตรวจสอบติดตามหรือตรวจสอบเพื่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์โดยเรา การรวมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ไว้ในเว็บไซต์ของเราไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติหรือการรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยเรา หากคุณตัดสินใจที่จะออกจากเว็บไซต์ของเราและเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามคุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง

18. ข้อมูลและข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์มีข้อมูลและข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรา ในขณะที่ข้อมูลนี้เชื่อว่าถูกต้องตามวันที่จัดทำเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ หรือภาระหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลนี้หรือข่าวประชาสัมพันธ์ใด ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท อื่นที่ไม่ใช่ของเราที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์หรืออื่น ๆ ไม่ควรเชื่อถือตามที่เราได้ให้หรือรับรอง

19. เบ็ดเตล็ด
ข้อตกลงนี้จะได้รับการปฏิบัติเสมือนถูกดำเนินการและดำเนินการที่ชลบุรีประเทศไทยและจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย (โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย) สาเหตุของการกระทำใด ๆ ที่คุณเกี่ยวข้องกับไซต์ (และ / หรือข้อมูลใด ๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องนั้น) จะต้องดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้นหรือถูกยกเลิกและถูกระงับตลอดไป ภาษาในข้อตกลงนี้จะถูกตีความเป็นความหมายที่เป็นธรรมและไม่ได้มีไว้สำหรับหรือต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเคร่งครัด การดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะต้องดำเนินการในประเทศไทยเท่านั้น คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลและความยินยอมดังกล่าวเพื่อให้บริการพิเศษนอกอาณาเขตของกระบวนการ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ส่วนนั้นจะถูกตีความสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับและส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่สิ่งใดในหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์มีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้ข้อตกลงนี้จะมีความสำคัญกว่า ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในบทบัญญัติดังกล่าวหรือสิทธิ์ในการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว